Official CompTIA Security+ Student Guide (PDF)

Comptia Security + là chứng chỉ lọt Top 10 Nhân sự được trả lương cao, hay là chứng chỉ nghề về An Toàn Thông Tin được đề xuất trong directive 8570 của Bộ Quốc Phòng Mỹ

Đây là bản tài liệu chính hãng rất hữu ích cho ai đang ôn thi hay muốn tự học môn này.

Hãy mua và download ngay lập tức.

18.38 MB PDF

USD 39.00

Sold by : CertMaster

Powered by FatFreeCartPro