eCourseware WireShark Practical Packet Analysis

Có thể bạn không biết, Wireshark là công cụ số 1 trong lĩnh vực an ninh mạng được các chuyên gia bảo mật và hacker bình chọn. Hầu hết các công tác về an toàn thông tin hay petesting đều cần phải có sự góp sức của Wireshark, ngay cả vấn đề điều tra chứng cứ số digital forensic computer forensic.

Do đó, vững vàng về công cụ này sẽ trang bị cho các bạn một món vũ khí hiệu quả cao trong không gian mạng, một bí kíp mà ai cũng phải rèn luyện cho thuần thục bên cạnh Nmap.

eCourseware Wireshark Phân Tích Thực Tế sẽ gồm Giáo trình tiếng Việt 500 trang với các video hướng dẫn tổng quát, những tình huống đặc trưng trong các chương trình CEH, CHFI hay những bài thực hành trực tuyến qua online lab.

Admin Zalo 0948432780

16.28 MB 7Z

USD 78.00

Sold by : CertMaster

Powered by FatFreeCartPro