CEH v11 Certmaster Exams4Sure Dump (PDF) + Test Engine | Group Ôn Thi CEH v11 tại CEHVIETNAM

Nhập mã giảm giá hay code "cehv11vietnam" để được giảm 50% chi phí, ô nhập mã sẽ xuất hiệt khi bạn nhấn Buy Now.


Hiện nay CEH ra version CEH v12. Nhưng vẫn có thể thi CEH v11 , và chứng nhận vẫn có giá trị tương đương về hình thức cũng như ý nghĩa. Ngoài ra, phiên bản mới sẽ khó hơn do đó thi CEH v11 là một chiến thuật hợp lý.


Để thi đạt CEH v11 chắc chắn nhất các bạn cần :

  • Dump CEH 312-501 v11 (tài liệu ôn thi CertMaster)
  • Test Engine : Luyện tập trên máy với VCE
  • Video giải thích các câu khó
  • Group hỗ trợ ôn thi

Trọn gói 98 $, giảm 50 % khi đăng kí trước tháng 11 , còn 49 $


Tài liệu này đã hỗ trợ 378 thí sinh thi đạt chứng nhận CEH v11 EC Council trong và ngoài nước.

3.09 MB PDF

USD 98.00

Sold by : CertMaster

Powered by FatFreeCartPro