Nhập Môn Pentester Trong 24 Giờ

nmap openvas metasploit for pentester

Nhập Môn Pentester Trong 24 Giờ là một tài liệu hướng dẫn sử dụng Nmap để dò quét mục tiêu, xác định dịch vụ đang chạy hay port đang mở. Sau đó sẽ kiểm tra các port hay dịch vụ này có lỗi bảo mật hay không với OpenVAS để từ đó định hướng tấn công với Metasploit. Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp máy ảo thực hành theo sách và các video hướng dẫn step by step. Sau khi thanh toán các bạn sẽ tải về tài liệu ngay lập tức.

Nếu cần giúp đỡ hãy liên hệ CertMaster Group5.47 MB PDF

USD 25.00

Sold by : CertMaster

Powered by FatFreeCartPro